Elisabeth Slettens, en mytisk kunstner

omtale av Hilde Johanne Aafoss, Psykolog, foredragsholder og forteller.

....

 

Elisabeth Slettnes, en urban og universell kunstmaler

omtale av Hanna Cecilie Skurdal, kultursosiolog.

....

 

Åpningstale av Fylkeskultursjef Tone Kolaas ved separatutstilling Sept. 06

....

Åpningstale av gallerist/billedkunstner/forfatter Kristin Bielenberg Søhol ved separatutstilling Galleri Blu, Lillehammer 2010

 

…”Å se Elisabeth Slettnes sine malerier er som å være i en Gabriel Garcia Marquez roman”..

Åpningstale av forfatter Gert Nygårdshaug, Galleri G, Høvik