Åpningstale av gallerist/billedkunstner/forfatter Kristin Søhoel

 

 

Elisabeth Slettnes er en frodig, fantasifull og engasjert kunstner. Hun formidler fra hjertet. Natur, mennesker, skapninger fra tapte kulturer. Hun bringer mytologiske figurer fra Egypt og indianske kulturer sammen med humor og kjærlighet. Hun fabulerer over vår kulturs historie med et ekte engasjement, og stiller ulike kulturer sammen med humor og vidd. Det er som man kan ane en dyp glede over å være en del av den store helheten. Fortid og nåtid går hånd i hånd. 

 

Det er opp til tilskueren å tolke bildene.

 

Hun stiller dem fram og lar oss være med og dikte. Som en invitasjon til ikke å glemme hvor vi kommer fra og til å bli med oss videre.

 

Elisabeth er en særegen kunstner og hun er produktiv. Hun har hatt en rekke utstillinger gjennom årene, og på mange gallerier over et stort område. Det er mange som trykker bildene hennes til hjertet og det er hyggelig å kunne åpne denne utstillingen med en særegen og dypt personlig kunstner.

 

Kristin Bielenberg Søhol

Gallerist, billedkunstner, og forfatter